OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi gjør vårt ytterste for å gi våre kunder så korrekt og fullstendig informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi tar også forbehold om at produktbildene som er brukt i nettbutikken kan fremstå med litt ulike farger når de vises på ulike dataskjermer. Dette har sammenheng med at forskjellige dataskjermerhar ulik karakteristikk og derfor gjengir farger ulikt. På moderne flatskjermer kan også innsynsvinkelen påvirke hvordan fargene oppfattes. Vi kan derfor ikke garantere at fargene på bildene alltid vil fremstå som 100% korrekte, selv om vi alltid gjør vårt ytterste for å presentere bilder med så god kvalitet som mulig.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Wallebeck Baby&Child (www.wallebeck.no) vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Wallebeck Baby & Child eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor wallebeck.no fra kjøperens side. Wallebeck Baby&Child tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Wallebeck Baby&Child tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Wallebeck Baby & Child kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, og det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Wallebeck Baby & Child forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Det tas likevel forbehold om trykkfeil i annonsemateriell.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.