Før du starter:

Pass på at forsendelsen er hel og at ikke tapetet har blitt skadet i transporten. For best resultat kan du bruke Murabond produkter og følge deres instrukser.
Pass på å ha riktig belysning i rommet, så du kan inspisere tapetet grundig både mens du henger det opp og etter det er på plass.
Det som er fint, er at omplassering er mulig, så hvis noe har gått litt galt, kan du ordne det der og da.
Pass på at underlaget hvor tapetet skal henges opp har minst 12°C (55°F) … og mens du limer, bør rommet være godt ventilert.

 

Klargjør underlaget:

Børst av området som skal dekkes med en stiv kost eller børste for å fjerne all skitt og løse materialer. Veggen bør være helt tørr før tapetet henges opp.
Alle hull og ujevnheter i veggoverflaten bør fylles, jevnes og pusses og gi tid til å tørke grundig.
Husk…et tørt underlag er et riktig underlag, så hvis du må fikse noe, eller hvis du har grunnet hele veggen…vær tålmodig og la det tørke!

 

Å henge opp tapet:
Det anbefalte limet for dette produktet er Murabond Light, men en god kvalitetslim for papirtapet fungerer også!
Påfør lim eller tapetklister med en malekost eller rulle på baksiden av tapetet og så på veggen.
Begynn å feste tapetet øverst, og husk på å la det stikke noen cm over listen. Slipp så ned andre halvdel og stryk så tapetet på plass med hendene.
Bruk en tapetbørste for å stryke ut ujevnheter og bobler med myke bevegelser opp og ned. Pass på å ikke trykke ut limet ut av hjørnene.
La tapetet sette seg i 15 min før du bruker en tapetkniv og kutter vekk det overflødige tapetet både oppe og nede, tørk vekk eventuelt lim,
og ta en runde til med tapetbørsten. Husk at panelene er trykket med tanke på å overlappes!

 

Vi aksepterer ikke klager hvor:
1. Mer enn to lengder med synlige skader er blitt tapetsert.
2. Fargeforandringer har skjedd ved å tapetsere over ubehandlet gips.
3. Skader på grunn av manglende grunning av vegg, dårlig lim eller dårlig tapetsering.
4. Skader på grunn av feil eller ubetenksom handling eller ved bruk av feil materialer.